پرواربندي

 نرم افزار پرواربندي مديران

اولين و تنها نرم افزار پرواربندي در ايران
 
براي دانلود رايگان اين نرم افزار به سايت هاي مديران قسمت دانلودها مراجعه كنيد.
 
www.m88.ir
www.m888.ir
برچسب ها: مديران،نرم افزار مديران،نرم افزار مديريت دامپروري،نرم افزار مديريت تغذيه،نرم افزار قيمت تمام شده،نرم افزار كشاورزي،نرم افزار سم چيني،نرم افزار مديريت گله،فروش دام،تغذيه دام،قيمت گاو،قيمت گوساله،گوساله هلشتاين،سيمينتال،,
[ دوشنبه 28 بهمن 1398 ] [ 9:14 ] [ سيما شباهنگ ]
[ ]