نرم افزار دام سبک مدیران

 

نرم افزار دام سبك مدیران به طور ويژه براي بز و گوسفند تهيه شده و اين امكان را فراهم نموده، كليه عمليات ثبتي از جمله سيدرگذاري، تلقيح، زايش و ديگر عمليات براي بز و گوسفند را ثبت و به راحتي گله را كنترل و مديريت نمود. علاوه ­براين، ثبت اطلاعات شجره اي و اصلاح ن‍ژادي و ترسيم نمودار شير براي دام هاي سبك از جمله قابليت هاي اين نرم افزار است.

به طور كلي نرم افزار شامل دو بخش عمليات و مديريت مي­باشد كه هر كدام از دو گروه مورد نياز را مي توان انتخاب نمود.

نرم افزار دام سبك مدیران
 • مديريت

اين بخش شامل بخش­هاي براي كنترل عمليات، تعريف بهاربند،‌ اصلاح بهاربند، تعريف پارامترهاي مورد نياز براي ثبت اطلاعات، تعريف كاربر و مشخص كردن سطح دسترس كاربرها و در واقع كليه عمليات مديريتي برنامه در اين قسمت قرار دارد.

 • عمليات

 • مشخصات اصلي:

 معرفي دام جديد:

آيكون دام جديد كه در قسمت مشخصات واقع در مشخصات دامها و عمليات قرار دارد اين امكان را فراهم مي­كند كه مشخصات فردي و شناسنامه­اي دامي كه وارد گله شده و يا در گله متولد شده ثبت شود.

نرم افزار دام سبك مدیران

 

تغيير وضعيت دام:

در صورتي كه به هر دليل دام قرار است از گله حذف شود و يا حذف شده نياز است اطلاعات آن در نرم افزار مدیریت دام سبک تغيير كند جهت ثبت اين عمليات دو راه وجود دارد

نرم افزار دام سبك مدیران
نرم افزار مدیریت گوسفند و بز
 • شجره:

در بخش شجره امكان جستجوي فرزند، والدين حقيقي و والدين ناتني وجود دارد همچنين امكان محاسبه خلوص خوني، مشاهده شجره درختي و محاسبه همخوني با يك اسپرم مشخص وجود دارد.

نرم افزار مدیریت گوسفند و بز
 • پزشكي و توليدمثل:

درمان و توليدمثل:

اگر دكتر براي دامي تشخيص بيماري داده است و يا دام براي بازديد توليدمثلي آمده است، نياز است در اين قسمت اطلاعات آن ثبت شود.

نرم افزار مدیریت گوسفند و بز

داروي بدون ويزيت:

در صورتي كه داروي مصرفي بدون ويزيت دكتر استفاده مي شود اطلاعات دارويي را بايد در اين قسمت ثبت نمود.

نرم افزار مدیریت گوسفند

فحلي بدون تلقيح:

در صورتي كه دام فحل شده اما به هر دليلي دام اجازه تلقيح و يا جفت گيري ندارد اطلاعات فحلي در اين قسمت ثبت مي­شود.

 Ù†Ø±Ù… افزار مدیریت بز

سيدرگذاري:

در صورتي كه در دامداري از عمليات سيدرگذاري استفاده مي­شود امكان ثبت اين عمليات در قسمت سيدرگذاري وجود دارد.

نرم افزار مدیریت بز مدیران

تلقيح:

در اين بخش از نرم افزار مدیریت دام سبک امكان ثبت، اصلاح، حذف آخرين تلقيح و همچنين تغيير تلقيح منجر به آبستني وجود دارد.

 Ù†Ø±Ù… افزار دام سبک مدیران

خشكي:

در صورتي كه دام بيش از يك شكم زايش كرده باشد براي ثبت زايش­هاي بعد لازم است ابتدا دام خشك شود، همچنين در موارد ديگر كه مدير مزرعه صلاح را بر خشك كردن دام ميداند لازم است اطلاعات مربوط به خشكي دام در اين قسمت ثبت شود.

آيتم خشكي شامل موارد: ثبت خشكي، اصلاح خشكي و حذف خشكي در صورتي كه هنوز تغيير شكم نداده مي­باشد. در صورتي كه پايان خشكي مشخص نيست و مقدار آن در قسمت ثبت را خالي گذاشتين امكان تاريخ ثبت پايان خشكي به طور جداگانه وجود دارد.

 Ù†Ø±Ù… افزار گوسفند و بز

زايش:

در صورتي كه دام زايمان داشته باشد اطلاعات آن در بخش زايش ثبت مي­شود. در صورتي كه زايمان سقط نباشد لازم است اطلاعات فرزند متولد شده را هم ثبت نمود. اين نرم افزار بعد از ثبت زايش جهت ثبت اطلاعات فرزند به طور اتوماتيك صفحه اي جهت ثبت اطلاعات بره يا بزغاله باز مي كند.

 Ù†Ø±Ù… افزار گوسفند و بزمدیران

واكسن:

امكان ثبت واكسن هاي استفاده شده براي دام هاي گله نيز در اين نرم افزار وجود دارد.

نرم افزار مدیریت گوسفند و بز مدیران
 • ديگر عمليات در نرم افزار دام سبک : 

اندازه گيري:

هر گونه اندازه­ گيري از جمله وزن­كشي، دماي بدن، طول بدن، دور سينه و ارتفاع از جدوگاه براي همه دام ها قابل ثبت مي­باشد.

نرم افزار مدیریت گوسفند و بز

كارتيه:

در صورتي كه هر كدام از كارتيه­ هاي دام دچار مشكل شده باشد با مشخص كردن كارتيه آسيب ديده و ثبت توضيحات بيشتر اطلاعات و سوابق بيماري سيستم پستاني امكان پذير مي شود.

نرم افزار مدیریت دام

وقايع يكبار:

اسكور:

در صورتي كه اسكور بدني و حركتي درگله برايتان اهميت دارد و ثبت سوابق آن برايتان مهم است مي­توانيد اطلاعات اسكور را در قسمت ديگر عمليات پيدا و براساس نوع اسكور بدني يا حركتي اطلاعات را ثبت نمائيد.

 ÙˆÙ‚ایع یکبار، اسکوروقایع یکبار، اسکور

اسپرم پيشنهادي:

در صورتي كه در گله از تلقيح مصنوعي استفاده مي­شود و انتخاب اسپرم براساس اصول كارشناسي و وضعيت دام انتخاب مي­شود در قسمت پيشنهاد اسپرم شماره اسپرم­هاي كه كارشناس مربوطه پيشنهاده نموده را مي­توان ثبت نمود.

 Ø§Ø³Ù¾Ø±Ù… پیشنهادی

سم چيني:

دام­هاي با شرايط پرورش صنعتي نياز به سم چيني دارند. در برنامه دام سبك مديران امكان ثبت اطلات سم چيني در قسمت ديگر عمليات فراهم شده است.

 Ø³Ù… چینی دام سبک

 • شير:

ركورد يك دام:

ثبت ركورد شير مي­تواند نقش كاربردي در اصلاح مديريت گله داشته باشد لذا ثبت آن در بهتر شدن مديريت گله مهم است. در صورتي كه تمايل به ثبت ركورد شير به صورت انفرادي داريد مي­توانيد در بخش ركورد يك دام ركورد شير دام را ثبت نمائيد.

رکورد شیر دام سبک

ركورد جمعي دامها:

اگر تعداد دام­ها زياد و يا پارامترهاي ديگر به غير از مقدار، چربي و پروتئين شير را اندازه گرفتين مي­توانيد در قسمت ركورد جمعي اطلاعات را ثبت نمائيد. هنگامي كه وارد صفحه مورد نظر مي­شويد با استفاده از راهنما، ركوردها و ديگر پارامترها كه به صورت اكسل در رايانه هست را وارد برنامه مديران كرد و ثبت نمائيد.

استاندارد كردن شير:

نرم افزار مديران اولين نرم افزار، با قابليت ترسيم نمودار شير براي دام مي باشد. با استفاده از اين قابليت مي توان روند روزانه توليد شير را در دام مشاهده و در بهبود وضعيت گله قدم برداشت. نكته مهم در محاسبه شير، داشتن فاصله هاي ركورد منظم و تعداد ركورد ثبت شده است. در صورتي كه فاصله ركوردها استاندارد و داراي حداقل تعداد ركورد قابل قبول باشد بعد از محاسبه در قسمت محاسبه استاندارد شير، شير روزانه استاندارد براي دام مشخص خواهد شد. همچنين با استفاده از كنترل استاندارد شير مي توان براساس شكم محاسبه مجدد كرده و  به طور كلي اطلاعات مربوط به شير در هر شكم را به صورت جزئي تر بررسي كرد.

دام سبک
 • عمليات جمعي:

اين بخش كه در قسمت بالاي صفحه در بخش مشخصات دام و عمليات قرار دارد در مواقعي كه تعداد زيادي دام يك نوع ثبت عمليات دارند مي تواند با كاهش صرف زمان براي مسئول آمار به عنوان كاربردي ترين بخش باشد. در واقع با وارد شدن به بخش عمليات جمعي سه شيت وجود دارد كه در شيت اول كه انتخاب دام هست دام هاي مورد نظر را ليست كرده اما شيت بعدي كه عمليات سريع است در مواقعي كه دام هاي ليست شده براي عمليات واكسن، حذف دام، عمليات سيدر و عمليات جفت گيري طبيعي كاملا مشابهي دارند استفاده مي شود اما در قسمت عمليات جمعي تمام آيكن هاي ثبتي و لازم براي دام ها را مشاهده مي كنيد و مي تواند براي دام ها عمليات مورد نظر را انتخاب و براي هر دام عمليات را تاييد نمود.

 Ø¹Ù…لیات جمعی

 • پرونده:

پرونده كامل:

هر نوع عملياتي كه براي دام ها ثبت شده در پرنده آنها درج مي شود و با مراجعه به بخش پرونده كامل امكان مشاهده عمليات ثبت شده به تفكيك عمليات و يا براساس اطلاعات ثبتي وجود دارد.

پرونده کامل دام-کوسفند یا بز

خلاصه پرونده:

در اين بخش خلاصه اي از آخرين ثبت ها و وضعيت دام و همچنين مشخصات فردي دام قابل مشاهده است

 Ø®Ù„اصه پرونده دام سبک

 • تعريف علائم:

 • جايجايي دامها:

همانطور كه در بخش اول توضيح داده شد در بخش مديريت امكان تعريف بهاربند و همچنين توضيحات بيشتر از جمله ظرفيت بهاربند امكان پذير است اما در صورت اضافه كردن دام به بهاربند در بخش جابجايي دام ها كه در بخش عمليات واقع است مي توانيد دام ها را وارد بهاربند و يا از بهاربند خارج نمائيد. علاوه ­بر اين گردش دام در بهاربندها و دلايل جابجايي آنها قابل مشاهده است

جابجایی دامها در بهاربند
 • تركيب گله:

این بخش برای محاسبه و مرور ترکیب گله روزانه است. براي ثبت ترکیب گله روزانه آيكون ترکیب گله امروز را انتخاب كرده تا صفحه ای باز شود که بعد از زدن تاریخ و محاسبه، تمام پارامترهای مورد نیاز پر شده و تركيب گله روز ثبت مي­شود.

 ØªØ±Ú©ÛŒØ¨ گله دام سبک

 • آخرين وضعيت دام هاي ماده:

همانطور كه از اسم اين بخش مشخص است آخرين وقايع ثبت شده براي دام هاي ماده در گله را نشان ميدهد. از قابليت هاي اين بخش تفكيك كردن دام ها براساس موجوديت،‌ وضعيت آبستني، نوع دام و وضعيت تلقيح است.

 • بانك و انبار اسپرم:

هنگام انتخاب آیکن لیست اسپرم­ها صفحه­ای باز می­شود که لیست همه اسپرم­های موجود در بانک اسپرم باز می­شود. با باز شدن لیست اسپرم­ها امکان جستجوی اسپرم براساس نام اسپرم، کد اسپرم، شماره ثبت داخلی و خارجی وجود دارد علاوه بر این امکان اصلاح، اضافه کردن و حذف اسپرم به صورت دستی وجود دارد. اگر قصد اضافه کردن اسپرم از کامپیوتر خود به بانک اسپرم برنامه مدیران را دارید با کلیک بر روی اطلاعات جدید صفحه­ای باز  و این امکان برای شما فراهم می­ گردد. اگر تصمیم به ورود اسپرم جدید به انبار شرکت خود را دارید پس از وارد کردن اسپرم به لیست اسپرم­ها همانطور که در شکل زیر می­بینید ابتدا تیک فقط اسپرم­های موجود را برداشته و پس از جستجوی اسپرم مورد نظر، ورود به انبار را می­زنید تا فرم ثبت اطلاعات ورودی باز و اسپرم در انبار اسپرم ثبت شود. اگر به هر دلیلی تصمیم به خروج اسپرم موجود را دارید پس از زدن روی آیکن خروج از انبار، امکان خروج اسپرم مورد نظر از انبار برای شما فراهم می­شود.

 Ø¨Ø§Ù†Ùƒ و انبار اسپرم

 • انبار دارو:

برای ورود  به انبار ابتدا لازم است دارو تعریف شده باشد بدین منظور بعد از وارد شدن به بخش انبار دارو، در صورت نبود داروی مورد نظر ابتدا باید آن را وارد نمود بنابراین آیکن داروی جدید را انتخاب کرده و اطلاعات دارو را وارد نمائید. پس از وارد کردن داروی جدید در صورت موجود بودن در شرکت، باید دارو در انبار با جزئیات موجودی ثبت شود. بدین منظور یک بار بر روی داروی مورد نظر کلیک کرده سپس آیکون ورود انبار را بزنید و اطلاعات را ثبت نمائيد.

 Ø§Ù†Ø¨Ø§Ø± دارو درنرم افزار دام سبک مدیران

 

برچسب ها: مديران،نرم افزار مديران،نرم افزار مديريت دامپروري،نرم افزار مديريت تغذيه،نرم افزار قيمت تمام شده،نرم افزار كشاورزي،نرم افزار سم چيني،نرم افزار مديريت گله،فروش دام،تغذيه دام،قيمت گاو،قيمت گوساله،گوساله هلشتاين،سيمينتال،,
[ سه شنبه 28 خرداد 1398 ] [ 9:45 ] [ سيما شباهنگ ]
[ ]

نرم افزار گزارشگیری رز مدیران

 

سيستم گزارش رز(گزارش گير / گزارش ساز / گزارش نويس)

 

در مهر سال 85 شركت مديران تحليلگر سپاهان تصميم گرفت با توجه به نياز روز افزون جامعه اطلاعاتي ، نرم افزار جامعي براي توليد گزارشهاي ثابت و دايناميك ايجاد نمايد>دلايل عمده اين عمل را مي توان به صورت زير دانست                         
1. تقويت بخش گزارش گيري از طريق استقلال اين بخش                 
2. ايجاد نرم افزار هاي ديگر بدون دغدغه گزارش گيري از طريق تفكيك گزارش و ورود اطلاعات                  
3. سهولت در اشاعه نرم افزار حاوي رز بدون نياز به محدوديتهاي قفلهاي شبكه   

                          


اين نرم افزار كه قادر به تهيه ٤ نوع محوري گزارش مي باشد با سادگي اجرا به كاربراني كه دروه ٢ ساعته آموزش را بگذرانند امكان تهيه گزارش هاي تركيبي (گزارش سازي )و اجراي گزارش را مي دهد . كاربراني نيز كه تمايل داشته باشند مي توانند با گذراندن دوره ٢٤ ساعته آن به طراحي اسكريپت ها نيز بپردازند(گزارش نويسي)                   

جهت نيل به اين هدف شركت مديران نرم افزار تخصصي خود ، "سيستم گزارش رز" را پيشنهاد مي نمايد . از قابليت هاي اين نرم افزار مي توان به موارد زير اشاره نمود :

1. مورد استفاده توسط بيش از 500 شركت معتبر در سراسر ايران
2. قابليت استفاده كليه عوامل گزارش مانند انواع توابع رياضي و حتي توابع خاص آماري 
3. نگهداري ليست گزارشها بصورت شبكه در سرور
4. قابليت اجرا بصورت Local 
5. قابليت تهيه بي نهايت گزارش جديد با چند كليك 
6. قابليت ترسيم انواع نمودارها با چند كليك 
7. سرعت بالا در طراحي گزارشهاي ساده و تركيبي 
8. سرعت بالا در اجراي گزارش 
9. ماژولهاي هوشمند بهينه سازي گزارش
10. ظرفيت بالا در تركيب جداول مورد گزارش
11. استفاده از زبان SQL در اسكريپتهاي توليدي
12. استفاده از صفحه اي شبيه به ورد در هنگام طراحي صفحات
13. انواع خروجي ها به فرمت هايي مانند DBF /XLS/CSV/PDF/TEXT/JPG/ HTML/ DIF/ SYLK / Word PDF/ XML 
14. محیط كاملا راحت و فارسي
15. امكانات طراحي فراوان

فرم اصلي و نماي كار نرم افزار در ویندوز

1. قدرت اجرا / ویرایش و دسته بندي گزارش در محیط ویندوز

2.  منوھاي ساده و روان با قدرت بالا

 

بخش گزارش گیري

1. لیست گزارشھا بصورت اتوماتیك دسته بندي مي گردد.

2. امكان دسته بندي نوع گزارش وجود دارد.

3. جستجو به سرعت آنچه نیاز است را بصورت ھوشمند ارائه مي نماید.

 

بخش گزارش نویسي

١. قدرت برنامه نویسي ۴ نوع اسكریپت در یك فرم

٢. تعریف متغیرھا

٣. تست حین نوشتن گزارش

۴. طراحي گزارش

۵. استفاده از قالبھاي پیش فرض گزارش

 

بخش طراحي فرم گزارش

١. محیط كاملا راحت و فارسي

٢. امكانات طراحي فراوان

٣. تھیه انواع خروجي ھا

۴. ایجاد فرمھاي سریع گزارش

 

بخش گزارش سازي

١. قدرت تركیب جداول تا بي نھایت

٢. تولید اتوماتیك گزارش

٣. ایجاد فیلدھاي جدید و یا دستكاري فیلدھاي موجود

۴. ذخیره گزارش تركیبي

 

بخش گزارشگيري

١. انتخاب فیلدھا / شرطھا / توابع محاسباتي

٢. گروه بندي و مرتب سازي

٣. خروجي به فرمتھاي اكسل DIF/ SYLK / Word / HTML /JPG/CSV/PDF/TEXT/ DBF /XLS/XML و  دیگر خروجي

 

و امكانات سيستم گزارش گير مديران روز به روز در حال افزايش مي باشد.

اين نرم افزار در كليه نرم افزار هاي شركت مديران ازجمله نرم افزار مديريت گاوداري ، نرم افزار مديريت تغذيه دام ،نرم افزار بهاي تمام شده، ، نرم افزار كنترل ورم پستان و نرم افزار سم چيني و ... قابل استفاده مي باشد.

 

برچسب ها: مديران،نرم افزار مديران،نرم افزار مديريت دامپروري،نرم افزار مديريت تغذيه،نرم افزار قيمت تمام شده،نرم افزار كشاورزي،نرم افزار سم چيني،نرم افزار مديريت گله،فروش دام،تغذيه دام،قيمت گاو،قيمت گوساله،گوساله هلشتاين،سيمينتال،,
[ سه شنبه 28 خرداد 1398 ] [ 9:35 ] [ سيما شباهنگ ]
[ ]

نرم افزار سم چینی مدیران

 

هدف طراحي نرم افزار سُم چيني:

 • ثبت عمليات ويزيت و سم چيني دامها

اين نرم افزار امكان ثبت اطلاعات عمليات سم چيني براساس پروتكل ها و بيماري هاي بروز لنگش( عفوني و غير عفوني) را به كاربر مي دهد.

 Ù†Ø±Ù… افزار سم چینی دام مدیران

عمليات مربوط به ويزيت و درمان

ثبت مشخصات دام ( بدن ،‌بهاربند ،‌دوره شيردهي ،‌روزهاي شيردهي و ....)

.  ثبت تاريخ ارجاع به سم چيني

. محاسبه وضعيت آبستني ، تاريخ آخرين تلقيح ، تعداد تلقيح ، شير آخر ،تاريخ زايش ،فاصله زايش ، تاريخ تخمين خشكي، تاريخ تخمين زايش و ...

 

عمليات مربوط به سم چيني

ثبت پروتكل سم چيني، نواحی ،تخته گذاری، ژل و بانداژ، زخم و خونریزی و ...

عملیات در سم چینی
 
برچسب ها: مديران،نرم افزار مديران،نرم افزار مديريت دامپروري،نرم افزار مديريت تغذيه،نرم افزار قيمت تمام شده،نرم افزار كشاورزي،نرم افزار سم چيني،نرم افزار مديريت گله،فروش دام،تغذيه دام،قيمت گاو،قيمت گوساله،گوساله هلشتاين،سيمينتال،,
[ سه شنبه 28 خرداد 1398 ] [ 9:33 ] [ سيما شباهنگ ]
[ ]

نرم افزار کنترل ورم پستان مدیران

 

هدف از طراحي نرم افزار كنترل ورم پستان

· ثبت عمليات ويزيت و ترخيص دام هاي ورمي

· نرم افزار كنترل ورم پستان دام اين امكان را به كاربر مي دهد كه اگر دامي در طي يك دوره درمان ، درمان نشد ، دوره درمان بعدي را شروع كند .

· كليه تعاريف اين سيستم قابل تغيير مي باشد 

عمليات

عمليات مربوط به ويزيت

· ثبت تاريخ ورود به بهاربند ورمي ، جابجايي از بهاربند مبدا

· ثبت مشخصات دام ( بدن ، بهاربند ، ‌دوره شيرواري ، روزهاي شيردهي و ... )

· محاسبه وضعيت آبستني ، تاريخ آخرين تلقيح ، تعداد تلقيح ، شير آخر ، آخرين سماتيك سل كانت ، سماتيك سل كانت ماقبل آخر

 ØµÙØ­Ù‡ اصلي نرم افزار ورم پستان

عمليات مربوط به درمان

ثبت تاريخ شروع درمان ،‌ وضعيت كارتيه ها ، بهاربند ، نوع درگير ، مسئول درمان ، نوع درمان ، تاريخ خاتمه درمان ، جابجايي در بهاربند ورمي ها

اطلاعات درمان ورم پستان

عمليات مربوط به ترخيص

· ثبت تاريخ ترخيص و محاسبه طول درمان

· برگشت دام به بهاربند قبلي

 

گزارش :

· گزارش هاي موجود بر اساس اطلاعات سيستم

- گزارش درمان در يك تاريخ مشخص

- گزارش سماتيك سل كانت بين دو تاريخ

- گزارش كنترل ورم پستان بر اساس بهاربند

- گزارش كنترل ورم پستان بر اساس كارتيه چپ جلو

- گزارش كنترل ورم پستان بر اساس كارتيه چپ عقب

- گزارش كنترل ورم پستان بر اساس كارتيه راست جلو

- گزارش كنترل ورم پستان بر اساس كارتيه راست جلو

- گزارش كنترل ورم پستان بر اساس شماره بدن

برچسب ها: مديران،نرم افزار مديران،نرم افزار مديريت دامپروري،نرم افزار مديريت تغذيه،نرم افزار قيمت تمام شده،نرم افزار كشاورزي،نرم افزار سم چيني،نرم افزار مديريت گله،فروش دام،تغذيه دام،قيمت گاو،قيمت گوساله،گوساله هلشتاين،سيمينتال،,
[ سه شنبه 28 خرداد 1398 ] [ 9:31 ] [ سيما شباهنگ ]
[ ]

نرم افزار ترکیب گله مدیران

 

نرم افزار محاسبه سوابق تركيب گله

به دليل اهميت تركيب گله در پيش بيني سوابق گله و همچنين ارزيابي مداوم از وضعيت گله، شركت مديران تصميم گرفته است نرم افزاري جهت محاسبه تركيب گله(نرم افزار محاسبه سوابق تركيب گله) در تاريخ هاي قبل، آماده و به مشتريان عزيز ارائه دهد.

 

برخي  امكانات نرم افزار محاسبه سوابق تركيب گله:

- محاسبه زماني تركيب گله در هر بازه تاريخي

- نمايش اطلاعات آخرين وضعيت دامها در هر رده به تفكيك و به صورت كامل

- قدرت انتقال محاسبات انجام شده به نرم افزار اصلي

- محاسبه تركيب گله به تفكيك شركت جهت تعاوني ها

- نمايش اطلاعات آخرين وضعيت دامهاي ماده و نر به صورت جداگانه

- قدرت گزارش گيري و تبديل آن به هر نوع فرمت

- قدرت ساخت هر نوع گزارش

- قابليت تغيير فرمولها

- قدرت محاسبه اقلام تجميعي مانند ميانگين روز شير دهي، ميانگين روز آبستني دام، تليسه و ... در هر نوع بازه تاريخي

نرم افزار محاسبه سوابق تركيب گله
 
برچسب ها: مديران،نرم افزار مديران،نرم افزار مديريت دامپروري،نرم افزار مديريت تغذيه،نرم افزار قيمت تمام شده،نرم افزار كشاورزي،نرم افزار سم چيني،نرم افزار مديريت گله،فروش دام،تغذيه دام،قيمت گاو،قيمت گوساله،گوساله هلشتاين،سيمينتال،,
[ سه شنبه 28 خرداد 1398 ] [ 9:29 ] [ سيما شباهنگ ]
[ ]

نرم افزار قیمت تمام شده مدیران

 نرم افزار قيمت تمام شده مديران تنها نرم افزار قيمت تمام شده محصولات دامي مي باشد كه كاملا با استاندار 26 كشاورزي منطبق بوده و با سرعت بالا مي تواند علاوه بر محاسبه بهاي تمام شده نقاط ضعف و مشكلات گله را به صورت دقيق نمايش دهد.همچنين محاسبه دارايي توليد، استهلاك، مواد( كار - مواد - سربار) و دهها آيتم ديگر را به صورت اتوماتيك انجام مي دهد.

 

نرم افزار بهاي تمام شده به كاربران اين امكان را مي دهد كه قيمت تمام شده كليه محصولات خود را با توجه به عمليات ثبت شده در بخش توليد وهمچنين صورت هزينه هاي انجام شده طي دوره بدست آورد .

 

نرم افزار قيمت تمام شده داراي گزارشات متنوع مي باشد كه بصورت فهرست وار بدين ترتيب مي باشد.

1)خلاصه صورت سيستم بهاي تمام شده دامداري

2)خلاصه گزارشات اطلاعات دامهاي مولد(دارائيهاي ثابت)

3)خلاصه گزارش اطلاعات دام هاي غير مولد (دارئيهاي جاري)

4)گزارش سني دام ها

5)صورت استهلاك دامهاي مولد

6)صورت هزينه مواد مصرفي رده ها

7)صورت هزينه كار و سربار رده ها

8)تعداد و ارزش دامها به تفكيك گروه در پايان دوره

 

3.همچنين اين سيستم داراي يك نرم افزار اتوماتيك بررسي اطلاعات توليد مي باشد كه تمامي خطاهاي كاربري را در بخش توليد بصورت اتوماتيك تصحيح مي نمايد. بخشهاي كلي اين سيستم به ترتيب زيراست

روند كار سيستم از استقرار دامها با قيمت اوليه شروع واستقرار يك بار صورت مي گيرد. پس از آن كاربر مي تواند در هر بازه زماني (مثلا يك ماهه ،فصلي و6ماهه ويا سالانه ).هزينه هاي طي دوره را با كدينگ آزاد به نرم افزار وهمچنين اتصال سيستم توليد را به قيمت تمام شده انجام دهد.

پس از آن با شروع عمليات محاسبه نرم افزار فرآيند محاسبات را انجام و گزارشات نهايي را در اختيار كاربر قرار مي دهد.در صورتيكه كاربر نياز  به گزارشات بيشتري داشته باشد مي تواند در سيستم گزارش رز اين گزارشات را طراحي نمايد.

1.امكان تخصيص هزينه ها با ضرائب دلخواه در هر دوره

2.امكان تعيين آيتم ها ي محاسباتي (مثل مبناي استهلاك، درصد ارزش اسقاط ، تعداد سال استهلاك و........)

3.محاسبه تركيب گله در دوره

4.محاسبا‌ت شامل: ( 1- محاسبه رشد 2- كار ومواد وسربار هر دام در دوره 3- كار مواد وسر بار شير4- توقف گوساله براي تليسه وگاو 5- توقف شير6- سقط 7- مرده زايي(تليسه وگاو) 8- بازده موثر گوساله (تليسه ، گاو وشير) 10- هزينه هاي عمومي شير وقيمت يك كيلو شير)11- دامروز دام ها در حالت مختلف گاوها 12- ارزش منصفانه)

 

5.امكان مشاهده كاردكس كلي دام (از ابتدا ) و كاردكس آخرين دوره محاسبه شده

6.امكان بازديد گزارشات در هر دوره ي دلخواه

 

برچسب ها: مديران،نرم افزار مديران،نرم افزار مديريت دامپروري،نرم افزار مديريت تغذيه،نرم افزار قيمت تمام شده،نرم افزار كشاورزي،نرم افزار سم چيني،نرم افزار مديريت گله،فروش دام،تغذيه دام،قيمت گاو،قيمت گوساله،گوساله هلشتاين،سيمينتال،,
[ سه شنبه 28 خرداد 1398 ] [ 9:27 ] [ سيما شباهنگ ]
[ ]

نرم افزار مديريت تغذيه مديران

 نرم افزار مديريت تغذيه به شما اجازه مي دهد مديريت مصرف جيره را در گذشته و يا آينده انجام دهيد. در اين نرم افزار كليه كنستانتره ها ، خوراكها و جيره ها به راحتي قابل ثبت بوده و مي توان مبالغ خوراك هر رده دامي را مشاهده نمود.

نرم افزاري مديريت تغذيه مي تواند كنترل 70 درصد هزينه ها را انجام دهد.

نرم افزار تغذیه دام مدیران

فرهنگ لغت و نحوه كار با نرم افزار مديريت تغذيه دام (پاني)

تغذيه چيست ؟

سطح درآمد یک واحد گاوداری بستگی به میزان تولید و هزینه های آن دارد که از این میان خوراک مصرفی با حدود 70 درصد بیشترین نسبت هزینه هارا به خود اختصاص می دهد. بنابراین با بهينه سازي و كنترل مداوم هزینه های غذایی ،مي توان سود را افزايش داد

كاربرد نرم افزار تغذيه :

 • گزارشهاي بهنگام مديريتي
 • وابسته نبودن به يك نفر خاص براي گزارشات و يا در زمانهاي خاص
 • در دسترس بودن كليه سوابق در برنامه
 • وابسته نبودن كليه آبتمها به يك فايل اكسل
 • گزارشهاي متنوع
 • مبنايي براي محاسبه دقيق تر قيمت تمام شده
 • كنترل مواد خوراكي مصرفي در بازه زماني مشخص و تاثير آن در توليد شير و يا ميزان گيرايي دام
 • سرعت و دقت گزارش گيري

 

نرم افزار تغذيه مديران (پاني) :

نرم افزار مديريت تغذيه به شما اجازه مي دهد مديريت مصرف جيره را در گذشته و يا آينده انجام دهيد. در اين نرم افزار كليه خوراكها، پرميكس ها، كنستانتره ها و جيره ها به راحتي قابل ثبت بوده و مي توان مبالغ خوراك هر رده دامي را در بازه هاي زماني دلخواه مشاهده نمود.

نرم افزاري مديريت تغذيه مي تواند كنترل 70 درصد هزينه ها را انجام دهد.

خواهشمند است

 • با نظرهاي خود ما را در تكميل اين برنامه و يا جزوه ياري فرماييد
 • با تهيه فيلمهاي آموزشي تجربيات خود را در زمينه كار با نرم افزار با ديگران به اشتراك بگذاريد

 

اميد است بتوانيم با كمك يكديگر قدمي ديگر به سمت بهينه سازي هزينه هاي توليد در دامداري ها برداريم

 

گروههاي دامي

تعریف گروههای دامی که بر اساس آن می خواهیم گزارش بگیریم. در این بخش گزینه گروه کلان دامی وجود دارد که خود شامل چندین زیرگروه می باشد و شما می توانید بر اساس این گروههای کلان گزارشهای کلی تری تهیه نمایید.

آیتمهای قابل تعریف در این بخش : کد گروه دامی – گروه کلان دامی - نام گروه دامی – فعال/غیرفعال

خوراکها

کلیه خوراکهایی که در جیره روزانه دامها وجود دارد در این بخش تعریف می شوند و برخی جزییات مانند ماده خشک و اینکه جز خوراکهای سرک هست یا نه نیز تعیین می گردد.امكان اضافه، اصلاح و حذف خوراك وجود دارد. در صورتيكه از خوراك در بخش كنسانتره و يا جيره استفاده شود امكان حذف وجود ندارد و كاربر براي جلوگيري از وجود خوراك در ليست انتخابي خوراكها مي تواند ان را غيرفعال نمايد.

در اين بخش امكان انتقال اطلاعات خوراكها از طريق فايل اكسل وجود دارد.

آیتمهای قابل تعریف در این بخش : کد خوراک – نام خوراک – واحد – دسته بندی – گروه بندی خوراک – ماده خشک – نقطه سفارش – سرك – فعال/غيرفعال

عمليات انبار خوراك

اطلاعات ورود و مصرف خوراك در اين بخش ثبت مي گردد. در صورتيكه بخش توليد نياز به انبار داشته باشد مي تواند از اين بخش استفاده نمايد در غير اينصورت سيستم بدون استفاده از اين بخش نيز مي تواند به كار خود ادامه دهد.

ميزان موجودي خوراك ها در اين بخش قابل دسترس است. با استفاده از بخش رسيد انبار مي توان اطلاعات رسيدها را ثبت نمود و در صورتيكه بخشي از خوراكي به غير از مصرف از انبار كسر شود بايد از بخش خروج از انبار غير از مصرف اقدام نماييد.

در صورتيكه بخواهيم اطلاعات مصرف روزانه كه ثبت كرده ايم از انبار كسر شود از بخش انتقال مصرف خوراك به كاردكس استفاده مي نماييم در اين بخش از تاريخ تا تاريخ تعيين شده كليه مصرفهاي ثبت شده محاسبه و از انبار كسر مي شوند.

براي مشاهده كاردكس (تاريخهاي ورود و خروج) يك خوراك از بخش كاردكس خوراك اقدام نماييد.

ورود اطلاعات رسيد كالا از طريق فايل اكسل از بخش اكسل موجودي امكان پذير مي باشد.

در پايان سال براي انتقال مانده پاياني به سال بعد از گزينه انتقال موجودي از سال قبل استفاده مي شود.

روشهاي ميانگين موزون، پايين ترين قيمت و بالاترين قيمت براي محاسبه قيمت خوراكها در نظر گرفته شده است كه كاربر بر اساس نياز خود مي تواند يكي از روشهاي ذكر شده را انتخاب نمايد.

کنسانتره

برای تعریف پرمیکس و کنسانتره از این بخش استفاده می شود.پرمیکس متشکل از چندین خوراک می تواند باشد و برای تعریف کنسانتره علاوه بر خوراکها امکان انتخاب پرمیکس را هم داریم.

برای تعریف هر یک تاریخ، نام کنسانتره، فرمول نویس و مقدار برای یک دام بصورت کلی تعریف می گردد و برای جزییات ان کد خوراک، نام خوراک، مقدار و یا درصد خوراک انتخابی و درصد ماده خشک خوراک تعریف میگردد. درصد ماده خشک هر خوراک بصورت پیش فرض از بخش خوراک نمایش داده می شود ولی قابل تغییر توسط کاربر نیز می باشد. در این بخش درصد کلی و میزان DMI خوراک نیز نمایش داده می شود. برای جزییات خوراکها فقط کافیست مقدار و یا درصد وارد شود.

پرمیکس و یا کنسانتره های تعریف شده در بخشهای دیگر بصورت نام و تاریخ تعریف انها دیده می شوند. در صورتیکه از انها استفاده شود دیگر قابل تغییر نخواهند بود و برای تغییر باید از انها کپی گرفته شود که به تاریخ روز ایجاد می شود و کاربر می تواند تغییرات لازم را در ان اعمال نماید در اینصورت کنسانتره تاریخ قبلی غیرفعال می شود که در بخشهای دیگر دیده نشود.

همچنین کاربر می تواند مواردی که می خواهد را بصورت دستی فعال و یا غیرفعال نماید.

از طریق باکس نمایش کنسانتره های خوراک می توانید خوراک را انتخاب نمایید و لیست کنسانتره هایی که از خوراک مورد نظر در انها استفاده شده را ببینید.

در جدول اطلاعاتی کنسانتره و پرمیکس علاوه بر اطلاعات اصلي اطلاعاتی مانند درصد ماده خشک کنسانتره، مقدار برای یک دام(Asfed) و مقدار ماده خشك كنسانتره (DMI) نيز نمايش داده مي شود.

جیره

عملکردی شبیه بخش کنسانتره دارد با این تفاوت که علاوه بر خوراکها امکان انتخاب کنسانتره را نیز به شما میدهد. همچنین در بخش جزییات امکان ورود مقدار بصورت TMR و NTMR برای خوراک انتخابی را نیز دارید که خوراک NTMR منظور خوراکی هست که بصورت مجزا ولی روزانه برای بهاربندهای مورد نظر ریخته می شود.

افت

در اين بخش نام خوراك را انتخاب ميكنيد و بصورت عددي مشخص ميكنيد در يك بازه زماني مشخص چند درصد افت داشته است. توجه كنيد كه اين افت از انبار كسر نمي شود و فقط در گزارشاتي كه با افت گرفته مي شود اعمال ميگردد.

مصرف

اين بخش بصورت روزانه مورد استفاده قرار ميگيرد و بصورت پيش فرض به تاريخ روز فيلتر شده است و در زمان ورود فقط اطلاعات امروز ديده مي شود.

زمانيكه براي اولين بار سيستم را راه اندازي ميكنيد براي ثبت مصرف جديد بايد اطلاعات اتصال به مديران را تنظيم نماييد البته اين كار از طريق بخش تنظيمات نيز امكان پذير است.سپس ليست بهاربندهاي موجود در مديران همراه با اطلاعات بهاربندها و تعداد دام موجود در مديران براي تاريخ انتخابي نمايش داده مي شود و كاربر مي تواند بهاربندهايي كه براي انها ميخواهد مصرف ثبت كند را انتخاب كند. در اين بخش امكان انتخاب بهاربندهاي اخرين ثبت مصرف وجود دارد همچنين امكان كپي كردن تعداد تغذيه از روز قبل نيز وجود دارد در صورتيكه اين گزينه انتخاب نشود تعداد مديران و تعداد تغذيه برابر خواهد بود. قابل ذكر است كليه اطلاعات مصرف از روز قبل براي بهاربندهاي انتخابي كپي مي شود و نيازي نيست كاربر هر روز گروه دامي و جيره براي بهاربندهاي انتخابي ثبت نمايد كافيست هر روز فقط تغييرات نسبت به روز قبل را در اطلاعات اعمال كند.

در جدول مصرف اطلاعات تاريخ مصرف، كد بهاربند، نام بهاربند و تعداد مديران قابل تغيير نيست و كاربر بايد تعداد تغذيه، گروه دامي و جيره بهاربند را وارد نمايد. به محض انتخاب جيره، سرانه مصرفي جيره براي دام و ميزان خوراك لازم براي بهاربند محاسبه و ثبت مي شود در صورت نياز كاربر مي تواند مقدار سرانه دام را تغيير دهد كه مقدار محاسبه شده خوراك بر اساس اين سرانه نيز تغيير خواهد كرد(اين موارد براي بخش NTMR نيز صادق خواهد بود). آيتم مقدار مصرف شده خوراك بصورت پيش فرض با مقدار محاسبه شده برابر خواهد بود ولي در صورتيكه مقدار خوراك مصرفي در بهاربند بيشتر و يا كمتر شده باشد كاربر مي تواند اين عدد را تصحيح نمايد و در صورت تغيير آن سرانه مصرفي دام نيز تغيير خواهد كرد. اگر خوراك بهاربند مانده داشته باشد و بخواهيد ان را ثبت كنيد مي توانيد در ستون پسماند مقدار مانده را وارد نماييد كه در اينصورت سيستم بصورت اتوماتيك اين مقدار را از مقدار مصرف شده كسر مي كند. در صورتيكه بخواهيد پسماند را براي بهاربند و يا بهاربندهاي ديگر استفاده كنيد بهتر است از بخش پسماند استفاده نماييد.اين بخش در ادامه توضيح داده خواهد شد.

در صورتيكه خوراك شامل بخش NTMR باشد با دابل كليك بر روي رديف مورد نظر مقدار مصرفي خوراكهاي NTMR جيره به تفكيك نمايش داده مي شود.

آيتمهاي ماده خشك مصرفي و ماده خشك مصرفي يك دام (DMI) نيز در اين بخش قابل مشاهده است.

همچين كاربر ميتواند اطلاعات مصرف را به تفكيك گروه كلان دامي نيز در اين صفحه داشته باشد.

در صورتيكه بخواهيد اطلاعات مصرف يك بهاربند را در تاريخ انتخابي حذف كنيد كافيست رديف مورد نظر را انتخاب نموده سپس دكمه حذف را كليك نماييد . و اگر بخواهيد كليه مصرفهاي ثبت شده يك تاريخ را حذف نماييد كافيست يك رديف با تاريخ مورد نظرتان را انتخاب كنيد و سپس دكمه حذف مصرف يك تاريخ را كليك نماييد.

در بخش فرم خوراك ريز مي توانيد درصدهاي مربوط به يك وعده را وارد نماييد و صفحه چاپي مقدار مصرف از هر خوراك براي هر بهاربند را بگيريد.

پسماند : اگر بخواهيد مقادير خوراكهاي يك جيره كه از بهاربندهاي مختلف جمع اوري شده را به يك سري بهاربند ديگر بدهيد مي توانيد از اين بخش استفاده نماييد. ابتدا نام جيره و مقدار جمع اوري شده را وارد كنيد سپس نام بهاربندها و مقاديري كه اين جيره از آنها جمع آوري شده را مشخص نماييد در مرحله آخر بهاربندهايي كه اين مانده ها را دريافت ميكنند مشخص مي شود.

اگر آيتم مقدار پسماند هر بهاربند از مقدار مصرف كسر شود را انتخاب كنيد اين مقادير از مصرف كسر خواهد شد و سيستم مقدار پسماند در جدول اصلي را لاك ميكند در غير اينصورت اين ثبت تاثيري در مقدار مصرف نخواهد داشت فقط براي بهاربندهاي دريافت كننده مقادير در بخش مصرف ثبت مي شوند.

بررسي مصرف : گاها امكان دارد اطلاعات حذف يك دام دو سه روز بعد در سيستم ثبت شود در اينصورت به تعداد روزهايي كه تاخير ثبت حذف يك دام را داريد سيستم براي ان خوراك ثبت مي كند از طريق اين بخش ليست اين دامها در دسترس قرار خواهد گرفت و امكان حذف مصرف در تاريخهاي اضافي را به كاربر ميدهد.

خروجي اكسل : اطلاعات جدول اصلي را به اكسل انتقال مي دهد.

ممكن است كاربر بخواهد بداند از جيره هاي انتخابي روز جاري كدام شامل جيره ايست كه غيرفعال شده اين با انتخاب گزينه جيره غيرفعال شده امكان پذير خواهد بود.

در اين سيستم در صورتيكه كاربر جيره مصرفي يك بهاربند را تغيير دهد بر اساس جيره جديد سرانه دام و مقدار محاسبه شده و مصرف شده تغيير خواهد كرد حال اگر كاربر بخواهد بدون تغيير مقادير محاسباتي فقط صرفا جيره را عوض نمايد مي تواند گزينه در صورت تغيير جيره سرانه تغيير نكند را انتخاب كند و سپس اقدام به تغيير جيره موردنظر كند.

سرك و تعديل

در صورتيكه نياز به اضافه يا كم كردن خوراك خاصي را از مصرف روزانه بهاربندها داشتيم از اين بخش استفاده ميكنيم.

در بخش سرك تاريخ و خوراكهايي كه قرار است اضافه تر از جيره به بهاربندها داده شود همراه مقادير انها انتخاب مي شوند سپس بهاربندها مي تواند بصورت گروهي و يا تكي اضافه و ثبت شوند براي تعديل نيز به همين صورت است با اين تفاوت كه از خوراك مصرفي كم مي شود.

گزارشها

مراجعه به سيستم رز و اجراي گزارشات از پيش آماده در بخش ليست گزارشها

پشتيبان گيري/بازيابي اطلاعات

براي تهيه پشتيبان از اطلاعات و يا بازيابي ان به زمانهاي قبلي

كاربران

تعريف كاربران و سطوح دسترسي

تنظيمات

در اين بخش امكان تعريف اتصال به ديتابيس مديريت دامپروري و همچنين تعداد روز مجاز برای تغییر اطلاعات می باشد.

جداول گزارش گيري

1) گروههاي دامي

2) خوراكها

3) عمليات انبار خوراك

4) كنسانتره و پرميكس

5) جيره

6) افت

7) مصرف

8) پسماند

9) تعدیل/سرک

 

 

برچسب ها: مديران،نرم افزار مديران،نرم افزار مديريت دامپروري،نرم افزار مديريت تغذيه،نرم افزار قيمت تمام شده،نرم افزار كشاورزي،نرم افزار سم چيني،نرم افزار مديريت گله،فروش دام،تغذيه دام،قيمت گاو،قيمت گوساله،گوساله هلشتاين،سيمينتال،,
[ دوشنبه 27 خرداد 1398 ] [ 10:40 ] [ سيما شباهنگ ]
[ ]

نرم افزار مديريت دامپروري مديران

 

نرم افزار مديريت دامپروری مديران شامل بخشهای زیر مي باشد:

 • تلقیح:

ثبت عملیات تلقیح انفرادی:

جهت ثبت اطلاعات مربوط به تلقيح، پس از باز کردن برنامه اصلی به قسمت دام­ها و عملیات رفته و بعد از انتخاب دام بر روی آیکون دام پزشکی و تولیدمثل کلیک کرده و تلقیح را انتخاب نمائید. در اين بخش امكان ثبت، اصلاح و حذف تلقيح وجود دارد. همچنین با انتخاب اصلاح آخرین تلقیح، امکان اصلاح آخرین تلقیح وجود دارد. اگر آخرین تلقیح ثبت شده اشتباه باشد امکان حذف آخرین تلقیح ثبت شده وجود دارد. علاوه­ براين اگر قصد تغییر تلقیح منجر به آبستنی در شیرواری آخر را دارید اين امكان در برنامه وجود دارد.

نرم افزار مديريت دامپروري -مدیریت دام شیری(دام سنگین)

ثبت عملیات جمعی تلقیح:

 جهت ثبت اطلاعات جمعی دام ها در قسمت دام و عملیات، عملیات جمعی را انتخاب نمائید.

نرم افزار مديريت دامپروري -مدیریت دام شیری(دام سنگین)

بعد از ورود به اين قسمت بعد از وارد كردن ليست دام هاي كه براي آنها مي خواهيد تلقيح ثبت كنيد به قسمت عمليات جمعي رفته و عمليات تلقيح را انتخاب و سپس تلقيح هر دام را ثبت نمائيد.

نرم افزار مديريت دامپروري -مدیریت دام شیری(دام سنگین)
 • بانک و انبار اسپرم:

لیست اسپرم:

در نرم افزار مدیریت دامداری هنگام انتخاب آیکون لیست اسپرم­ها صفحه ­ای باز می­شود که لیست همه سوابق اسپرم­های كه در بانک اسپرم وجود دارد قابل مشاهده است. با باز شدن لیست اسپرم­ها امکان جستجوی اسپرم براساس نام اسپرم، کد اسپرم، شماره ثبت داخلی و خارجی وجود دارد علاوه بر این امکان اصلاح، اضافه کردن و حذف اسپرم به صورت دستی وجود دارد.

اگر قصد آپدیت کردن اینترنتی و یا اضافه کردن تعداد زیادی اسپرم از کامپیوتر خود به بانک اسپرم برنامه مدیران را دارید با کلیک بر روی اطلاعات جدید صفحه­ای باز و این امکان برای شما فراهم می­گردد.

-بانک و انبار اسپرم-مدیریت دام شیری(دام سنگین)

انبار:

اگر تصمیم به ورود اسپرم جدید به انبار شرکت خود را دارید پس از وارد کردن اسپرم به لیست اسپرم­ها همانطور که در شکل زیر می­بینید ابتدا تیک فقط اسپرم­های موجود را برداشته و پس از جستجوی اسپرم مورد نظر، ورود به انبار را می­زنید تا فرم ثبت اطلاعات ورودی باز و اسپرم در انبار اسپرم ثبت شود.

اگر به هر دلیلی تصمیم به خروج اسپرم موجود را دارید پس از زدن روی آیکون خروج از انبار، امکان خروج اسپرم مورد نظر از انبار برای شما فراهم می­شود.

انبار -مدیریت دام شیری(دام سنگین)
 • زایش:

ثبت زایش بصورت انفرادی:

زايش از جمله عملياتي است كه در گله بسيار مهم است و جهت ثبت، پس از باز کردن برنامه اصلی به قسمت دام­ها و عملیات رفته و بعد از انتخاب دام بر روی آیکون دام پزشکی و تولیدمثل کلیک کرده و زایش را انتخاب نمائید.  

در صورتی که وضعیت زایش به صورت سقط نباشد لازم است اطلاعات گوساله نیز ثبت شود که بعد از تائید زایش فرم ثبت باز می­شود. بعد از ثبت کلیه اطلاعات گوساله­ ها لازم است ثبت وضعیت جفت ثبت شود که در صورت تمایل امکان ثبت وجود دارد. اگر به هر دلیلی در هنگام ثبت زایش، وضعیت جفت روشن نیست امكان ثبت بعد از مشخص شدن وجود دارد.

 مدیریت دام سنگین

ثبت عملیات جمعی زایش:

 جهت ثبت اطلاعات زایش بصورت جمعی در قسمت دام و عملیات رفته و عملیات جمعی را انتخاب نمائید. ابتدا دام­های که به صورت جمعی می­خواهید ثبت عملیات کنید لیست نمائید. چنانچه از قبل لیستی وجود داشته گذینه لیست جدید را زده تا لیست موجود پاک شود سپس در قسمت مشخص شده براساس هر کدام از موارد بدن، ثبت، فلزی و یا گوش پلاستیکی دام­ها را وارد و بعد از آن در قسمت عملیات جمعی رفته و آیکون زایش را انتخاب و به ترتیب اطلاعات زایش، گوساله و وضعیت جفت به ترتیب برای دام­های لیست شده باز می شود.

 Ù†Ø±Ù… افزار مديريت دامپروري -مدیریت دام شیری(دام سنگین)

 • خشکی:

ثبت خشکی:

برای ثبت خشکی همانند موارد قبل بر روی آیکون دام پزشکی و تولیدمثل کلیک کرده و خشکی را انتخاب نمائید. در این بخش امکان ثبت خشکی یا اصلاح خشکی وجود دارد، جهت ثبت پايان خشكي روی آیکون پایان خشکی زده و تاریخ پایان خشکی را ثبت نمائيد.

برای ثبت خشکی نیز می تواند به صورت جمعی اطلاعات را وارد نمود و چنانچه تمایل به انجام آن را دارید مانند ثبت اطلاعات جمعی که در بخش زایش و تلقیح توضیح داده شد می­توانید عمل نمائید.

نرم افزار مديريت دامپروري
 • واکسن:

ثبت واکسن به صورت انفرادی:

برای ثبت واکسن همانند موارد قبل بر روی آیکون دام پزشکی و تولیدمثل کلیک کرده و واکسن را انتخاب نمائید.

نرم افزار مدیرت گاوداری

ثبت واکسن به صورت جمعی:

اگر تمایل دارید اطلاعات واکسن برای دام ها را به صورت جمعی وارد نمائید سه راه وجود دارد:

 • عملیات سریع:

هنگامی که تعداد زیادی دام یک نوع واکسن در یک تاریخ با یک مامور واکسن دارند مي توانيد با عمليات سريع اطلاعات را ثبت نمائيد.

 Ù†Ø±Ù… افزار دامداری مدیران

 • عملیات جمعی:

 

این بخش از نرم افزار مدیریت گاوداری مدیران مانند عملیات جمعی برای تلقیح است که به صورت کامل در بخش های بالا توضیح داده شده است.

 

 • عملیات ورود اطلاعات دسته ای:

اگر فایل اکسل واکسن دام ها را دارید امکان ثبت در این قسمت فراهم می شود. بدین منظور در صفحه اصلی ورود اطلاعات دسته ای را انتخاب کنید.

لازم به ذکر است جهت پر کردن فایل اکسل به این نکته توجه داشته باشید که فایل باید مطابق با نمونه فایل استاندارد برنامه که در قسمت پوشه برنامه ها موجود است باشد

نرم افزار مدیریت دامداری مدیران

 • سم چینی:

ثبت سم چینی به صورت انفرادی:

برای ثبت سم چینی بعد از وارد شدن در بخش دام ها و عملیات بر روی قسمت دیگر عملیات کلیک کرده و سم چینی را انتخاب نمائید.

نرم افزار سم چینی

ثبت سم چینی به صورت جمعی:

در صورتی که تعداد زیادی دام را میخواهید ثبت اطلاعات کنید برای کم شدن صرف زمان سه راه وجود دارد:

عملیات سریع:

در صورتی که تعداد زیادی دام یک نوع ثبت اطلاعات داشته باشند، جهت صرفه جویی در زمان از عملیات سریع که در بخش عملیات جمعی است می توانيد استفاده نمائيد.

نرم افزار مديريت دامپروري -مدیریت دام شیری(دام سنگین)

عملیات جمعی:

 

این بخش مانند عملیات جمعی برای تلقیح است که به صورت کامل در بخش های بالا توضیح داده شده است.

 

عملیات ورود اطلاعات دسته ای:

اگر فایل اکسل شده سم چینی دام ها که مطابق با نمونه اکسل سم چینی برنامه مدیران هست را دارید امکان ثبت در این قسمت فراهم می شود. بدین منظور در صفحه اصلی ورود اطلاعات دسته ای را انتخاب کنید.

 Ù†Ø±Ù… افزار مديريت گاوداری

 • دارو و درمان:

انبار دارو:

برای ورود  به انبار ابتدا لازم است دارو تعریف شده باشد بدین منظور بعد از وارد شدن به بخش انبار دارو، در صورت نبود داروی مورد نظر ابتدا باید آن را وارد نمود بنابراین آیکون داروی جدید را انتخاب کرده و اطلاعات دارو را ثبت نمائید.

پس از وارد کردن داروی جدید در صورت موجود بودن در شرکت، باید دارو در انبار ثبت شود. بدین منظور یک بار بر روی داروی مورد نظر کلیک کرده سپس آیکون ورود انبار را بزنید و اطلاعات را ثبت کنید.

نرم افزار مدیریت دام شیری

درمان و تولیدمثل:

 در صورت ثبت درمان برای دام به صورت انفرادی در بخش دام و عملیات، قسمت دام پزشکی و تولیدمثل را انتخاب و پس از آن، درمان و تولیدمثل را انتخاب کنید. براساس نوع ویزیت دام می توان برای درمانی و یا تولیدمثلی ثبت اطلاعات نمائید.

اگر براساس ویزیت پزشكي، دام داروی مصرف می­کند در اين قسمت قابل ثبت است. بدین منظور روی آیکون دارو زده تا صفحه داروها باز شود پس از آن آیکون جدید را زده و اطلاعات را ثبت کنید. همچنين امكان ثبت تكرار دارو در روزهاي بعد نيز وجود دارد

نرم افزار مدیریت دام سنگین

 

دارو بدون ویزیت:

چنانچه دام دارویی بدون تجویز دکتر استفاده کرده، لازم است اطلاعات مربوط به مصرف دارو در این قسمت ثبت شود.

 Ù†Ø±Ù… افزار مديريت دامپروري -مدیریت دام شیری(دام سنگین)

 کلیه عملیات مربوط به ویزیت تولیدمثلی، ویزیت درمانی، پایان درمان و تجویز دارو را نیز می­توان به صورت جمعی وارد نمود

 • فحلی:

ثبت فحلی بدون تلقیح به صورت انفرادی:

اگر دامی علائم فحلی را نشان داده ولی به هر دلیلی تلقیحی برای آن ثبت نشده می توان در  نرم افزار دامپروری قسمت دامپزشکی و تولیدمثل اطلاعات را ثبت نمود.

نرم افزار مدیریت دام سنگین

ثبت فحلی بدون تلقیح به صورت جمعی:

اگر تعدادی دام علائم فحلی را نشان داده ولی به هر دلیلی تلقیحی برای آنها ثبت نخواهد شد می توان در قسمت عملیات جمعی اطلاعات را وارد کرد.

نرم افزار گاوداری مدیران

بت فحلی با تلقیح به صورت انفرادی:

اگر دامی فحلی را نشان داده که منجر به تلقیح دام شده هنگام ثبت تلقیح در قسمت دامپزشکی و تولیدمثل فحلی نیز ثبت می شود.

برای ثبت اطلاعات به صورت جمعی مانند سایر مواردی که درباره عملیات جمعی توضیح داده شد می توان اطلاعات را ثبت نمود.

 Ù†Ø±Ù… افزار دامپروری مدیران

 • مشخصات دام:

دام جدید:

در صورتی که دامی متولد و يا خریداری و وارد گله شده اين امكان در اين قسمت از نرم افزار گاو شیری مدیران قابل ثبت هست. در صورتی که پس از ثبت دام، مشخصات دام نیاز به ویرایش داشته باشد به قسمت مشخصات در بخش دام­ها و عملیات رفته و اطلاعات دام را با انتخاب ويرايش دام اصلاح كنيد.

نرم افزار مدیریت دام سنگین مدیران

برای حذف و آماده حذف کردن انفرادی:

برای این کار دو راه وجود دارد اولین راه با استفاده از آیکون آماده حذف و آیکون حذف دام در قسمت مشخصات است. راه دوم با کلیک بر روی دام صفحه ای باز شده و با رفتن روی تغییر وضعیت دام، دام را حذف و یا آماده حذف نمائید.

دامپروی-دام سنگین
 • اندازه ­گیری:

اندازه گیری:

جهت ثبت هر گونه اطلاعاتی که قابل اندازه ­گیری باشد می­توان در قسمت دیگر عملیات آیکون اندازه گیری را انتخاب و اطلاعات را ثبت کرد.

نرم افزار مدیریت دام شیری مدیران
 • بهاربند و جابجایی:

تعریف بهاربند:

در صورت تعریف بهاربند، افزایش ظرفیت بهاربند و یا ثبت تغییرات بهاربند در صفحه اصلی برنامه مدیران تعریف بهاربندها را انتخاب نمائید. در صورتی که تمایل به حذف بهاربند دارید ابتدا لازم است کلیه دام­های بهاربند را انتقال دهید.

 Ù†Ø±Ù… افزار مدیریت گاوداری

جابجایی جمعی:

اطلاعات جابجایی به دو صورت قابل ثبت است. یکی از مسیرها عملیات جمعی که در قسمت دامها و عملیات وجود دارد.

مسیر دیگر برای جابجایی دام ها در صفحه اصلی در قسمت جابجایی دامها وجود دارد.

نرم افزار مدیریت گله مدیران

مرور بهاربند:

اگر تمایل دارید وضعیت کلی گله را ارزیابی کنید کافی است به مرور گله که در صفحه اصلی برنامه  هست وارد شويد.

 Ù†Ø±Ù… افزار مدیریت گله

 • ترکیب گله:

ترکیب گله:

این بخش از نرم افزار دام سنگین برای محاسبه و مرور ترکیب گله می­باشد. اگر ترکیب گله جدید ثبت می­کنید بعد از انتخاب آیکون ترکیب گله امروز، صفحه ای باز شده و با انتخاب تاریخ و محاسبه، تمام پارامترهای مورد نیاز براساس آخرین وضعیت اطلاعات ثبتی تعداد هر گروه دامی پر و بعد از آن تركيب گله روز بسته مي شود.

 Ù†Ø±Ù… افزار مدیریت گله دام

 • شیر:

ثبت رکورد شیر:

 

 

جهت ثبت رکورد شیر برای یک دام در بخش دامها و عملیات رفته و بعد از جستجوی دام مورد نظر در قسمت شیر، رکورد یک دام را انتخاب کنید.

مدیریت گله

ثبت رکورد جمعی شیر:

امکان ثبت به صورت رکورد جمعی نیز وجود دارد. این آیکون در قسمت شیر است و با کلیک بر روی آن صحفه باز شده و امکان ثبت رکورد شیر جمعی دام ها که به صورت اکسل در کامپیوتر ذخیره شده وجود دارد.

 Ù†Ø±Ù… افزار دامپروری

محاسبه استاندارد شیر:

 

بعد از ثبت خشکی امکان استاندارد کردن شیر 305 روز در شکم فعلی فراهم می شود. برای ثبت این مهم، می توان از قسمت اطلاعات جمعی و یا از قسمت شیر، شیر دام را بعد از خشک شدن براساس شیر 305 روز استاندارد نمود.

مدیریت دامداری

کنترل رکورد شیر:

اگر نياز به کنترل شیر استاندارد شده داريد با انتخاب آیکون کنترل استاندارد شیر وارد فضای به شکل زیر شده و کلیه رکوردها در شکم مورد نیاز را بررسی نمائید.

 Ù†Ø±Ù… افزار مدیریت گاوداری

 • پروتکل:

تعریف پروتکل:

اگر تزریقات پی در پی و یا روند خاصی برای تزریقات و مصرف دارو در گله وجود دارد به کمک این بخش این امکان فراهم می­شود. در این بخش بعد از تعریف اسم برای پروتکل و شرایطی که باعث خروج دام از پروتکل می­شود را وارد و پس از آن می­توان مراحل پروتکل را ثبت نمود.

 Ù†Ø±Ù… افزار مدیریت دام شیری

ارسال دام به پروتکل و حذف دام از پروتکل:

برای ارسال دام به پروتکل دو روش وجود دارد یا با کلیک بر روی دام این کار قابل انجام است و یا با رفتن به بخش عملیات جمعی این امکان وجود دارد.

نرم افزار مدیریت گاوداری

جهت حذف دام از پروتکل در بخش عملیات جمعی این امکان وجود دارد.

 Ù†Ø±Ù… افزار دامپروری مدیران

دام در پروتکل:

 

برای مشاهده دام­های که در پروتکل وجود دارند با وارد شدن در بخش دام در پروتکل و انتخاب تاریخ مورد نظر دام­های که در روز مشخص شده در پروتکل­های مختلف قابل مشاهده هستند. برای ثبت عملیات باید بر روی آیکون انجام عملیات پروتکل کلیک کرده تا عملیات ثبت نهایی شود. همچنین در این بخش با انتخاب حذف دام از لیست پروتکل می توان دام را از پروتکل خارج کرد. علاوبراین در این بخش امکان گزارش گیری برای این دام هاي موجود در پروتكل روز مشخص شده را دارد.

دامپروری،گاوداری،نرم افزار

 • کارتیه:

اطلاعات انفرادی و جمعی ثبت کارتیه:

چنانچه برای تعدادی دام اطلاعات کارتیه ثبت می­کنید روال آن کاملا مانند ثبت عملیات جمعی تلقیح که در بالا کاملا شرح داده شده می­باشد. راه دیگر ثبت تک تک دام هاست ابتدا دام را انتخاب و بعد در بخش دیگر عملیات رفته و کارتیه را انتخاب نمائید.

اطلاعات انفرادی و جمعی ثبت کارتیه

 • اسکور حرکتی و بدنی و اسپرم پیشنهادی:

ثبت اسکور و اسپرم پیشنهادی به صورت انفرادی:

برای ثبت اسکور و یا اسپرم پیشنهادی بعد ار وارد شدن در بخش دام ها و عملیات بر روی قسمت دیگر عملیات کلیک کرده و براساس این که میخواهید اسکور بدنی، حرکتی و یا اسپرم پیشنهادی را ثبت نمائید آیکون مورد نظر را  انتخاب کنید.

 Ø«Ø¨Øª اسکور و اسپرم پیشنهادی به صورت انفرادی

بت به صورت جمعی:

در صورتی که تعداد زیادی دام را میخواهید ثبت اطلاعات کنید دو راه وجود دارد:

 

عملیات جمعی:

این بخش مانند عملیات جمعی برای تلقیح است که به صورت کامل در بخش های بالا توضیح داده شده است.

[ دوشنبه 27 خرداد 1398 ] [ 10:04 ] [ سيما شباهنگ ]
[ ]
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد